फेरी नेपालको हातमा यति ठूलो सबुत। भारतलाई नेपाली भूमि छाड्नै पर्ने बाध्यता।