अन्तत: भारतसँगको सिमामा यसरी छिर्दै नेपाली सेना, सीमाको सर्भेअनुगमन गर्ने