हजुरहरुको कस्तो भयो दशै ? कमलालाई माया गर्नेले हेर्नुहोस्