२३ बर्ष पछी नेपालमा ७ सरप्राइज बोकेर आउदैछन चिनिया राष्ट्रपति “सी” ||