सात्क्षत खुट्टा भयको नाग देवता देखिनु भयो देखेर नि नदेखे जस्तो नगरौ ओम लेखि सबै सामु पुराउनु होला मनले मागेको पुरा हुने छ