श्रीमान अफिस गएका बेला श्रीमतीले परपुरुषसँग सहवास गर्दागर्दै श्रीमानले भेटेपछि