दिन​मै भुत​ले त​र्साउन​ थाल्यो : स्थानिय​ त्र​सित​