यतिका दिन सम्म डरलाग्दो गुफाभित्र दुबो मात्र खाएर बस्नुको कारण बल्ल खुलाए माताकै श्रीमानले,