उठ्ने बित्तिकै बिहानै मनले मागेको पुर्याउने अमरनाथ मन्दिरलाई मनैबाट दर्शन गरि आजको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस,