यस्तो बानी भका केटि संग झुकिएर पनि बिवाह न गर्नुहोस नत्र जन्म भर पछुताउनु पर्ला