तिर्सना बुढाथोकीले लाईब मा आएर यो के गरिन । भिडियाे सहित)