देख्ने बित्तिकै एक लाइक गरि पाथिभरा माता को दर्शन सँगै भाग्य रेखा र भेटी स्वरूप ओम् लेखि १ शेयर गर्नुहोस